Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon

Utskifting av skulderpolstringene på Britax MAX-FIX

Den tyske forbrukerorganisasjonen Stiftung Warentest og den tyske bilorganisasjonen ADAC testet nylig 16 ulike bilbarneseter. I denne testen fikk Britax MAX-FIX (gruppe 0+/1, nyfødt til 18 kg) karakteren "god" når det gjelder sikkerhet, håndtering og ergonomi, men oppnådde bare totalkarakteren "mangelfull" siden det ble funnet stoffer i setet som kan være helseskadelige.

Karakteren "mangelfull" (5,5) ble gitt på grunn av faren som er forbundet med potensielt helseskadelige stoffer (PAH-er) som ble funnet i skulderpolstringene på MAX-FIX. Disse PAH-kjemikaliene er biprodukter som oppstår ved fremstilling av kunststoffer, og som kategoriseres som potensielt helseskadelige av ulike offisielle organer. Vi vil gjerne understreke at MAX-FIX er godkjent i henhold til lovbestemte krav (blant annet iht. REACH-direktivet) og at disse stoffene ikke er forbudt i henhold til noen lov. Stiftung Warentest bruker strengere kriterier enn de lovbestemte kravene i sine tester og oppdaterer sine testprotokoller løpende.

Vår interne testprotokoll inneholder over 144 ulike kjemikalier og er basert på EU-direktiver, nylig publiserte og gjeldende standarder, erfaringer fra markedet og anbefalinger fra testlaboratorier. Vi oppdaterer vår interne testprotokoll fortløpende og jamfører regelmessig med ulike kilder for å sikre at alle lovbestemte krav oppfylles. Vi kan derfor garantere at vi fra nå av også vil være oppmerksomme på PAH-stoffene som ble funnet av Stiftung Warentest.

Vi tar selvfølgelig resultatene fra denne anerkjente uavhengige forbrukertestorganisasjonen like alvorlig som deg. Derfor utviklet vi umiddelbart nye skulderpolstringer som verken inneholder de potensielt helseskadelige stoffene som ble funnet av Stiftung Warentest, eller andre helseskadelige stoffer. MAX-FIX er nå godkjent på nytt med de nye skulderpolstringene. I tillegg er skulderpolstringene testet for kjemikalier, inkludert de nevnte PAH-kjemikaliene, og funnet å være uten helseskadelige stoffer. De nye skulderpolstringene har en ny utforming som gjør dem lett gjenkjennelige.

Vi vil nå skifte ut skulderpolstringene på alle MAX-FIX-setene vi har på lager, og på alle setene hos forhandlerne våre. I tillegg tilbyr vi kunder som har kjøpt et MAX-FIX-sete, gratis utskifting av skulderpolstringene, slik at de fortsatt skal ha en god følelse når de bruker MAX-FIX og ikke mister tilliten til vårt produkt.

For å gjøre dette så enkelt som mulig for deg tilbyr vi deg to alternativer for utskifting av skulderpolstringene: enten via forhandleren der du kjøpte setet, eller via Britax Römers kundetjeneste.

Kontaktopplysningene til vår kundetjeneste er:

De nye skulderpolstringene leveres med en veiledning som forklarer hvordan du skifter ut skulderpolstringene på setet med de nye. Vi har også laget en kort video som viser deg hvordan du skifter ut skulderpolstringene.

Du finner videoen under denne lenken:

Du kan laste ned veiledningen for utskifting av skulderpolstringene under denne lenken:

Utskifting av skulderpolstringene på MAX-FIX (PDF)

Hvis du har kjøpt MAX-FIX for kort tid siden og ikke er sikker på om setet er utstyrt med nye skulderpolstringer eller ikke, kan du kontrollere dette ved hjelp av disse bildene:

skulderpolstringene skulderpolstringene

i minner også om at Stiftung Warentest ga MAX-FIX karakteren "god" når det gjelder sikkerhet, håndtering og ergonomi. Bilbarnesetet er også godkjent iht. PLUS-testen i Sverige, en test der det brukes høyere belastninger og strengere dynamiske krav enn ved testen til Stiftung Warentest / ADAC. Hittil er bare ni bilbarneseter godkjent iht. PLUS-testen MAX-FIX er ett av disse.

Du kan derfor være sikker på at barnet er godt sikret når det sitter i et MAX-FIX-sete.