Vilkår for bruk av nettstedet

Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som refereres i dem) informerer deg om brukervilkårene som du må forholde deg til ved bruk av nettstedet vårt (vår hjemmeside). Bruk av siden vår inkluderer tilgang og/eller surfing. Les vennligst disse vilkårene for bruk nøye før du begynner å bruke siden vår, da disse vil gjelde for din bruk av siden vår. Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av dette for fremtidig referanse.

Ved å bruke siden vår, bekrefter du at du godtar disse vilkårene for bruk, og at du samtykker i å overholde dem.

Du må ikke bruke siden vår hvis du ikke godtar disse vilkårene for bruk.

1. Andre aktuelle begrep

Disse vilkårene for bruk viser til følgende tilleggsvilkår, som også gjelder for din bruk av siden vår:

- Vår personvern-policy, som fastsetter vilkårene vi bruker for å behandle all personlig data vi samler inn fra deg, eller som du gir til oss. Ved å bruke siden vår, samtykker du i slik behandling, og du garanterer at all oppgitt data fra deg er korrekt.

- Vår cookie-policy, som fastsetter informasjon om cookies på vår side.

2. Informasjon om oss

www.britax-roemer.no er en side som drives av Britax Excelsior Limited («Vi»). Vi er registrert i England og Wales under firmanummer 00294545 og har registrert kontor i Building A, Riverside Way, Watchmoor Park, Camberley, Surrey, GU15 3YL. Vår hoved-handelsadresse er 1 Churchill Way West, Andover, Hampshire, SP10 3UW.

3. Endringer ved disse vilkår

Vi kan omarbeide disse vilkårene for bruk når som helst ved å endre denne siden.
Sjekk denne siden av og til for å se etter eventuelle endringer vi gjør, da disse er bindende for deg.

4. Endringer ved siden vår

Vi kan oppdatere siden vår fra tid til annen, og endre innholdet når som helst. Merk imidlertid at noe av innholdet på siden vår kan bli utdatert, og vi er ikke forpliktet til å oppdatere det.
Vi garanterer ikke at siden vår, eller innhold i den, vil være uten feil eller utelatelser.

5. Tilgang til siden vår

Siden vår er tilgjengelig gratis.

Vi garanterer ikke at siden vår, eller innhold i den, alltid vil være tilgjengelig eller uten avbrytelser. Tilgang til siden vår tillates på en midlertidig basis. Vi kan stoppe, tilbaketrekke, avbryte eller endre hele eller deler av nettstedet uten forvarsel. Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg dersom nettstedet vårt blir utilgjengelig på noe tidspunkt for noen som helst årsak.

Du er ansvarlig for å utføre alle nødvendige tiltak for å ha tilgang til siden vår.

Du er også ansvarlig for å sørge for at alle som har tilgang til siden vår via din Internettforbindelse er klar over disse vilkårene for bruk og andre gjeldende vilkår og betingelser, og at de overholder disse.

[Siden vår er rettet mot personer som bor i Storbritannia. Vi hevder ikke at innhold tilgjengelig på eller via nettstedet vårt er passende eller tilgjengelig andre steder. Vi kan begrense tilgjengeligheten av siden vår, eller en tjeneste eller et produkt som er beskrevet på vår side, til en person eller et geografisk område når som helst. Hvis du velger å besøke vår side fra utenfor Storbritannia, gjør du dette på eget ansvar.]

6. Immaterielle rettigheter

Vi er eiere eller rettighetshaveren av alle immaterielle rettigheter på siden vår, og i materialet som blir publisert på den. Disse verkene beskyttes av loven om opphavsrett og traktater verden over. Alle slike rettigheter forbeholdes. Du kan skrive ut en kopi, og laste ned utdrag av en hvilken som helst side fra vårt nettsted til personlig bruk, og du kan gjøre andre i organisasjonen din oppmerksom på innhold som er lagt ut på siden vår. Du må ikke modifisere papiret eller digitale kopier av noe materiale du har skrevet ut eller lastet ned på noe som helst måte, og du må ikke bruke illustrasjoner, bilder, video eller lydklipp eller annen grafikk separat fra noe av dets tilhørende tekst. Vår status (og til alle identifiserte bidragsytere) som forfattere av innholdet på siden vår må alltid anerkjennes. Du må ikke bruke deler av innholdet på siden vår til kommersielle formål uten foreliggende lisens for å gjøre dette fra våre rettighetshavere. Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned noen deler av siden vår på en måte som bryter med disse vilkårene for bruk, vil retten din til å bruke siden opphøre umiddelbart, og du må, som du selv velger, returnere eller ødelegge alle kopier av materialet du har laget.

7. Ingen støtte av informasjon

Innholdet på siden vår er kun gitt som generell informasjon. Det skal ikke betraktes som pålitelig råd. Selv om vi gjør en rimelig innsats for å oppdatere informasjonen på siden vår, foreligger det ingen hevdelser, garantier, uttrykkelig eller underforstått, om at innholdet på siden vår er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

8. Vår ansvarsbegrensning

Ingenting i disse vilkårene for bruk utelukker eller begrenser vårt ansvar for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet, eller vår svindel eller uredelig informasjon, eller annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses av det britiske lovverket.

I den grad loven tillater det, ekskluderer vi alle forhold, garantier eller andre vilkår som kan gjelde for vår side eller innhold på den, enten uttrykt eller indirekte.

Vi vil ikke være ansvarlig for noen bruker for tap eller skade, enten i kontrakt, tort (inkludert uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt, eller på annen måte, heller ikke forutsigbare, som oppstår under eller i forbindelse med:

- bruk av, eller ikke mulighet til å bruke, siden vår, eller

- bruk av eller tillit til noe innhold som vises på siden vår.

Hvis du er en bedriftsbruker, vær oppmerksom på at vi spesielt ikke vil være ansvarlig for:

- tap av profitt, salg, forretninger eller inntekt,

- avbrytelse av forretninger,

- tap av forventede besparelser,

- tap av forretningsmuligheter, «goodwill» eller renommé, eller

- noen indirekte eller konsekvensielle tap eller skader.

Hvis du er en forbruker, merk at vi kun leverer siden vår for innenlands- og privat bruk. Du godtar å ikke bruke nettstedet vårt for kommersielle eller forretningsmessige formål, og vi har ikke noe ansvar overfor deg for eventuell tap av fortjeneste, tap av forretning, driftsavbrudd eller tap av forretningsmulighet.

Vi vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av et virus, distribuert tjenestenektangrep (DOS-angrep) eller annet teknologisk ødeleggende materiale som kan infisere ditt datautstyr, dine dataprogrammer, data eller andre beskyttede materialer som følge av din bruk av siden vår eller nedlasting av innhold på den, eller på hvilken som helst nettsted knyttet til den.

Vi påtar oss intet ansvar for innholdet på nettsteder knyttet til hjemmesiden vår. Slike lenker bør ikke tolkes som tilslutning av oss av disse tilknyttede nettstedene. Vi vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skader som kan oppstå fra din bruk av dem. Vår nettbutikk drives og administreres for tiden av en tredjepart via et nettsted tilknyttet hjemmesiden vår.

Ulike begrensninger og utelukkelser av ansvar vil gjelde forpliktelser som oppstår som følge av levering av varer til deg, som vil bli fastsatt i våre vilkår og betingelser for levering.

9. Virus

Vi garanterer ikke at siden vår vil være sikker eller fri for feil eller virus.

Du er ansvarlig for å konfigurere informasjonsteknologien din, dataprogrammene dine og plattformen din for å få tilgang til nettstedet vårt. Du bør beskytte deg selv med egen programvare for virusbeskyttelse.

Du må ikke misbruke siden vår ved bevisst å introdusere virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er i skadelig hensikt eller er teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet vårt, serveren som nettstedet vårt er lagret på eller hvilken som helst server, datamaskin eller database knyttet til siden vår. Du må ikke angripe vår side via et tjenestenektangrep (DOS-angrep) eller et distribuert tjenestenektangrep. Ved brudd på denne bestemmelsen, begår du en straffbar handling under loven Computer Misuse Act 1990. Vi vil rapportere alle slike brudd til aktuelle politimyndigheter, og vi vil samarbeide med disse myndighetene ved å utlevere din identitet til dem. Ved et slikt brudd, vil din rett til å bruke siden vår opphøre umiddelbart.

10. Implementering av kobling til nettstedet vårt

Du kan implementere en kobling til hjemmesiden vår, forutsatt at du gjør dette på en måte som er rett og lovlig, og som ikke skader vårt renommé eller utnytter det.

Du må ikke opprette en kobling på en måte som antyder noen form for tilknytning, godkjenning eller støtte fra vår side som ikke eksisterer.

Du må ikke opprette en kobling til hjemmesiden vår på noe som helst nettsted som ikke eies av deg.

Vår side må innrammes på noen annen side, du kan heller ikke opprette en kobling til noen andre deler av siden vår enn hovedsiden.

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake tillatelse til å opprette en kobling uten forvarsel.

Hvis du ønsker å bruke innhold på vår side annet enn det som angitt ovenfor, må du kontakte hello@britax-roemer.com

11. Koblinger til tredjeparter og ressurser på siden vår

Vår online-butikk drives og administreres for tiden av en tredjepart via en ekstern nettside. Der hvor hjemmesiden vår inneholder koblinger til andre nettsteder og/eller ressurser som leveres av tredjeparter, er disse koblingene kun til informasjon.

Vi kontrollerer ikke, og tar ikke ansvar for innholdet i eventuelle eksterne eller tredjeparts nettsteder eller ressurser.

12. Produktbilder

Alle våre bilder er underlagt beskyttelse av opphavsrett. Opprinnelige produktfarger kan variere fra de illustrerte. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller erstatte modeller når som helst som et resultat av vår policy om kontinuerlig utvikling og forbedring.

13. Gjeldende lov

Hvis du er en forbruker, vær oppmerksom på at disse vilkårene for bruk, deres innhold og dannelse er underlagt engelsk lov. Du og vi er enige i at domstolene i England og Wales vil ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon. Men hvis du er bosatt i Nord-Irland kan du også reise søksmål i Nord-Irland, og hvis du er bosatt i Skottland, kan du også reise søksmål i Skottland.

Hvis du er et selskap, vær oppmerksom på at disse vilkårene for bruk, deres innhold og dannelse (og alle ikke-kontraktmessige tvister eller krav) er underlagt engelsk lov. Vi er begge enige om den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.

14. Kontakt oss

For å kontakte oss, send e-post til hello@britax-roemer.com Takk for at du besøkte siden vår.