Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon

Frivillig tilbakekallelse av BABY-SAFE 5Z

Etter at en intern undersøkelse ble avsluttet i juli 2023, utstedte Britax Römer en frivillig tilbakekalling av BABY-SAFE 5Z bæreselen basert på en intern undersøkelse. Hos Britax Römer tar vi kvaliteten og sikkerheten til produktene våre svært alvorlig.

Det er et potensielt sikkerhetsproblem med en åpning som kan oppstå mellom håndtaket og seteskallet på BABY-SAFE 5Z. Åpningen påvirker ikke bilbarnestolens ytelse i bilen eller i en kollisjon, men det utgjør en potensielt sikkerhetsrisiko når babystolen bæres utenfor bilen. I sjeldne tilfeller kan håndtaket løsne uventet og føre til plutselige bevegelser i skallet og/eller at personen som bærer BABY-SAFE 5Z blir overrasket. Dette kan føre til at bæreselen faller ned eller kolliderer med andre gjenstander, og i uheldige tilfeller kan barnet bli skadet.

Alle BABY-SAFE 5Z vil bli erstattet gratis med en nyere versjon av produktet, BABY-SAFE 5Z2, som ikke har dette potensielle problemet.

Foreldre som har kjøpt en BABY-SAFE 5Z bæresele bør:

  • Slutte å bruke BABY-SAFE 5Z med umiddelbar virkning, spesielt utenfor bilen ved å bære bæreselen i håndtaket.
  • Gå til www.baby-safe-check.com for å bytte ut bilbarnestolen.