Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon

Endelig uttalelse

Vi har laget en informasjonsvideo for de foreldrene som måtte være bekymret:

 

 

Som følge av publiseringen av resultatene til Stiftung Warentest 22. mai hvor Britax Römer DUALFIXs får resultatet "tilstrekkelig" (4,5), har vi nå fått bekreftet, etter å ha gått gjennom omfattende tester, at vi er fullstendig uenig i denne vurderingen. Det ser ut til at vurderingen og poengsummen som er basert på en objektiv analyse er helt uten begrunnelse.

Ved å se på informasjonen som er tilgjengelig i publikasjonen forstår vi at dette resultatet ble basert på en "mangelfull" poengsum i belteføring, som ble fastsatt gjennom en visuell observasjon, som påvirket poengsummen for setekonstruksjonen. 

Vi er uenig i de mange, objektive testene, inkludert:

  • Tester som er påbudt av myndighetene for å godkjenne setet: Disse testene blir gjennomført med den minste kollisjonsdukken (en P0), som brukes for en nyfødt, tilsvarende forskriften for ECE R44 04-tester.
  • Dynamiske tester som simulerer et barn i setet vårt inne i en bil under front- og sidekollisjoner, utført av ADAC i Landsberg i desember 2013 ved hjelp av testprotokollen deres.
  • En rekke ekstra frontkollisjonstester, inkludert ADAC-simuleringer, ved hjelp av en alternativ kollisjonsdukke som tilsvarer en nyfødt – en Q0. Denne dukken er utstyrt med enda flere sensorer enn en P0 for å måle kollisjonskreftene, men den er ikke en del av Stiftung Warentests protokoll eller brukes av dem i vurderingene deres. Vi har brukt denne nyeste dukken for å fullt ut kunne vurdere kritikken vi har fått for seleinstallasjonen for en nyfødt.
  • Ytterligere statiske tester under ECE-forskrift 44 04, tillegg 7 for velting (som trådte i kraft februar 2014) ved bruk av en P0-dukke (nyfødt). Denne testen simulerer forskyvningen/potensialt utkasting av et nyfødt barn i et kjøretøy som velter. DUALFIX består denne objektive testen, og vi kan derfor ikke akseptere eller forstå Stiftung Warentests påstand (basert på en visuell vurdering og ikke på objektive testresultater eller -data) at DUALFIX har problemer med selelengden eller slakk. 

Basert på de objektive funnene som ble oppnådd i de nevnte testene, som vi har gjennomført mange ganger, ser vi ikke noen problemer, testresultater eller fakta som rettferdiggjør en poengsum på 4,5 for setekonstruksjon og en total poengsum for sikkerhet på 4,5 ("tilstrekkelig").

Vi har bedt eksperter fra Stiftung Warentest om å ta et møte med oss så raskt som mulig for å gå gjennom de objektive testresultatene og -dataene.