Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon

Frivillig tilbakekalling av DUALFIX, solgt Nov. 2017 – Mar. 2018

I mars 2018 utstedte Britax Römer en frivillig tilbakekallingen av visse klassiske DUALFIX-barneseter, på grunn av et potensielt sikkerhetsproblem med en komponent i disse setene. Denne potensielt berørte komponenten ble brukt i produksjonspartier solgt mellom 3. november 2017 og 22. mars 2018. Foreldre som har kjøpt et DUALFIX-sete i løpet av denne perioden, bør gå til https://www.dualfix-check.com/ for å kontrollere om setet deres er rammet av den frivillige tilbakekallingen, og for å få ytterligere informasjon.

Britax Römer har funnet årsaken for dette potensielle problemet, og kan bekrefte at det ikke påvirker noen andre DUALFIX-barneseter enn dette involverte partiet. Den spesifikke komponenten er ikke brukt i noen andre Britax Römer-produkter – heller ikke noen andre versjoner av DUALFIX.