ADVENTURE ADVENTURE

Lettvekt-sete for de fleste biler

3.5 år - 12 år | 15 - 36 kg
Kjøreretning 15 - 36 kg
  • Beholder til mat og drikke